Köpvillkor

Försäljningsvilkor
1. Priserna är samtliga exklusive moms.

Betalningsvilkor
2. Av oss kända företag erhåller 30 dagar netto, övriga erhåller kredit eller sedevanlig prövning.

Orderbekräftelse
3. Samtliga ordrar bekräftas med sedvanlig orderbekräftelse samt korrektur. Korrektur skall returneras inom 3 dagar efter mottagandet om någon ändring önskas. I anant fall behandlas ordern enligt tryckkorrekturet.

Orginal & startkostnad
4. Om ej fullgott orginal för tryck erhålles tillkommer en orginalkostnad.

Prover
5. Prover översändes på begäran, Ej returnerade prover faktureras efter 14 dagar. Prover som returneras bör alltid skickas som paket så att kvitto erhålles som kan styrka returen.

Prisjusteringar
6.Promo äger rätt att förändra priset om gällande valuta vid avtalets tecknande förändras med mer än 3%. Promo äger även rätt att omförhandla avtalet om prisbilden fån leverantör förändras med mer än 5%.

Levererat antal
7. Vi förbehåller oss rätten att leverera varor med tryck +/- 10% av beställt antal. Promo ansvarar för att levererat antal överensstämmer med uppgifter på följesedeln.

Transportskador
8. Om ni upptäcker att ett paket är skadat redan när det hämtas ut på posten eller när det körs ut till er anmäl detta genast på platsen. Fyll i en skadeanmälan till posten/fraktbolaget.

Returer
9. Ni har full retur- och bytes rätt inom 10 dagar på allt som köps utan tryck i vår katalog.Ni betalar returfrakten vid returer av otryckta varor. Retur- och bytesrätt föreligger inte när varan är tryckt med kundens logotyp, ( se vidare under reklamationer )

Korrektur
10. Order med tryck bekräftas generellt med korrektur. Ändringar av bekräftad order , skall alltid göras skriftligen. Om beställaren per telefon beordrar ändringar och tillägg i korrektur eller annat arbetsmaterial under arbetets gång och ingen åtgärd blir vidtagen eller ordern verkställs på ett felaktigt sätt, svarar leverantören inte för detta.

Reklamationer
11.Kunden äger rätt att returnera tryckt vara i det fall levererad vara avviker fårn avtalat utförande enligt orderbekräftelse samt korrektur. såsom fel skall inte anses: Vad som enligt beprövad yrkeserfarenhet utgör ringa avvikelse från lämnat prov, för laga eller liknande från vad som i övrigt kan avses avtalat med hänsyn till prestationens art. oriktighet som kvarstår oanmärkt i korrektur. om levererad upplaga innehåller felaktiga exemplar intill 1% av upplagans storlek.

Modeller – utförande
12. Avvikelser i modeller kan förekomma. Beställ alltid varuprov innan tryckning.